Kasa Wraca Kup i odbierz 5 zł za zakup

W puli 10 000 zł

 • 1-Kup opakowanie promocyjne w dniach 18.01 - 28.02.2021r.
 • 2-Zarejestruj paragon na stronie www.kasawraca-indykpol.pl
 • 3-Wypełnij formularz
leaf

Zostało jeszcze 178 zwrotów w 4 etapie

Weź udział

Odpowiedz na pytanie.

Dlaczego warto kupić parówki i frankfuterki Indykpol Bianka?
I zgarnij 5 zł na konto!

Wgraj paragon* max 5 mb

* Pole obowiązkowe

KLAUZLA INFORMACYJNA Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn oraz Montovnia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna na stronie www.kasawraca-indykpol.pl/regulamin (§10). Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO)- Dz. U.UE.L z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej Współadmistratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Regulamin

Lista nagrodzonych

indykpol bianka
 • Wysoka zawartość mięsa z indyka: 90%
 • Bez dodatku MOM-u.
 • Produkt bezglutenowy.
 • Bez dodatku fosforanów i glutaminianu monosodowego.
 • Parówki bez osłonki.

Faq Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Jakie opakowania produktów biorą udział w Konkursie?

  W Konkursie biorą udział następujące opakowania produktów:
  Frankfurterki ` piersią indyka 180g
  Parówki z piersią indyka 2220g
  (zwane dalej „Produktem Promocyjnym”)

 • 2. Czy muszę zachować paragon i opakowanie?

  Należy zachować paragon, gdyż Organizator może poprosić o okazanie jego oryginału w przypadku gdyby zdjęcie paragonu wgrane podczas rejestracji w Konkursie okazało się nieczytelne. Nie ma konieczności zachowania opakowania.

 • 3. Czy zostanę poinformowany o wynikach, czy muszę to sprawdzać na stronie?

  LO wynikach Organizator poinformuje Laureatów na stronie www.kasawraca-indykpol.pl/ oraz za pośrednictwem emaila.

 • 4. W jaki sposób zostanie przekazana nagroda?

  Nagroda w postaci zwrotu na konto 5zł, zostanie przekazana po zakończeniu każdej edycji na konto wskazane przez Uczestnika przy rejestracji w konkursie.

 • 5. Czy w związku z nagrodą będę musiał zapłacić podatek?

  Nie, ponieważ w przypadku nagród wydawanych w Konkursie Organizator stosuje ryczałtową metodę opodatkowania.

 • 6. Jakie kryteria brane są pod uwagę przy przyznawaniu nagrody?

  Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:
  • oryginalność i unikatowość;
  • pomysłowość i kreatywność;
  • stylistykę i dobór słownictwa.

 • 7. Kiedy będzie wiadomo kto wygrał?

  Terminy ogłaszania zwycięzców są następujące:
  Etap 1, wyniki Laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 1.02.2021 r.
  Etap 2, wyniki Laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 10.02.2021 r.
  Etap 1, wyniki Laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.02.2021 r.
  Etap 1, wyniki Laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 3.03.2021 r.

 • 8. Czy jeśli dokonam zakupu 3 sztuk to mogę zgłosić do konkursu 3 hasła?

  Tak, pod warunkiem, że każdy produkt będzie zarejestrowany na osobnym paragonie, gdyż warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja paragonu. Rejestracja jednego paragonu odpowiada jednej szansie na wygraną.